O nas

Przedszkole Niepubliczne „Lokomotywa” znajduje się przy ulicy Dwernickiego na bydgoskim osiedlu Leśnym. Mieści się w nowo wyremontowanym i przystosowanym lokalu. Posiada trzy piękne, jasne sale do zajęć dydaktycznych i zabaw, pomieszczenie kuchenne oraz pełny węzeł sanitarny. Budynek, w którym zlokalizowane jest przedszkole jest bezpieczny i spełnia wszystkie obowiązujące normy. Piękny zielony teren w okolicy przedszkola sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji.

Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom; jest to miejsce, w którym wszyscy czują się dobrze. Nasze przedszkole  to placówka nastawiona na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie rozwijali swoje kompetencje poznawcze i społeczne, poznawali radość płynącą z zabawy, uczyli się nawiązywać relacje z innymi, znali katalog wartości i je stosowali, z przyjemnością odkrywali i rozumieli otaczający je świat, uczyli się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami.  Każdemu dziecku tworzymy szansę na miarę jego możliwości

Priorytetem kadry pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka. Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej, programie wychowania przedszkolnego, z wykorzystywaniem  aktywizujących i twórczych metod pracy. Opracowano również system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc potrzebna w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie. Najważniejsze są potrzeby dzieci, a rodzice mają czuć się współgospodarzami i czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.  Wychowankowie mają możliwość  uczestniczenia w zajęciach  rytmicznych, logopedycznych,  z języka angielskiego, gimnastycznych, teatralnych, plastycznych, kucharskich. Organizowane są tematyczne  urodzinki naszych Dzieci.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:45 do 17:00.

Praca opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej i programie Iwony Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

W przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne:

 • z dominacją działalności umysłowej (zajęcia z mowy ojczystej, kształtowania pojęć matematycznych, pojęć przyrodniczych, pojęć społecznych)
 • z dominacją działalności ruchowej (zestaw ćwiczeń porannych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych, zestaw zabaw ruchowych w terenie, zestaw zabaw ruchowych ze śpiewem)
 • z dominacją działalności artystycznej (zajęcia umuzykalniające, plastyczne, konstrukcyjno-techniczne, drama dziecięca)

Przedszkole ma ustalony kalendarz imprez,  spotkań okolicznościowych i uroczystości na rok szkolny. Niektóre z nich to:

 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci i rodziców,
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka
 • Pasowanie na przedszkolaka najmłodszych dzieci,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Spotkanie wigilijne z dziećmi i rodzicami,
 • Jasełka,
 • Odwiedziny gwiazdora,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Powitanie wiosny,
 • Wielkanoc w przedszkolu,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Dzień Dziecka,
 • Festyn rodzinny,

Dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych w Filharmonii Pomorskiej i na terenie palcówki. Zapraszamy aktorów teatralnych ze spektaklami.  Nasi wychowankowie biorą  udział w organizowanych na terenie miasta akcjach, konkursach, przeglądach artystycznych i innych imprezach kulturalnych przygotowywanych przez inne placówki. Rodziców zapraszamy na zajęcia otwarte , warsztaty , „Drzwi otwarte”