Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Przedszkole współpracuje z rodzicami, wykorzystując ich umiejętności i zdolności które posiadają. Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez przedszkole Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych. Przedszkole czynnie współdziała z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zdrowie, , bezpieczeństwo, edukację czytelniczą i kulturalną. Każdego roku powiększa się krąg instytucji współpracujących z naszą placówką. Przedszkole organizuje uroczystości pozostające w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiska. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne.