WspA?Ai??praca ze Ai??rodowiskiem lokalnym

Przedszkole wspA?Ai??pracuje z rodzicami, wykorzystujAi??c ich umiejAi??tnoAi??ci i zdolnoAi??ci ktA?re posiadajAi??. Rodzice aktywnie uczestniczAi?? we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez przedszkole Nauczyciele wspierajAi?? rodzicA?w w wychowywaniu dzieci pokonywaniu trudnoAi??ci wychowawczych i edukacyjnych. Przedszkole czynnie wspA?Ai??dziaAi??a z instytucjami dziaAi??ajAi??cymi na rzecz dzieci, a takA?e promujAi??cymi zdrowie, , bezpieczeAi??stwo, edukacjAi?? czytelniczAi?? i kulturalnAi??. KaA?dego roku powiAi??ksza siAi?? krAi??g instytucji wspA?Ai??pracujAi??cych z naszAi?? placA?wkAi??. Przedszkole organizuje uroczystoAi??ci pozostajAi??ce w Ai??cisAi??ym zwiAi??zku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a takA?e potrzebami Ai??rodowiska. Przedszkole podkreAi??la swojAi?? odrAi??bnoAi??Ai?? poprzez wypracowane tradycje wAi??asne.