ZajAi??cia dodatkowe

ZajAi??cia bezpAi??atne (zawierajAi??ce siAi?? w czesnym)

 • zajAi??cia z j. angielskiego 2x w tygodniu
 • zajAi??cia z jogi w jAi??zyku angielskim (Ai??wiczenia relaksacyjne),
 • indywidualne konwersacje z lektorem j. angielskiego x1 w tygodniu,
 • kA?Ai??ko przyrodnicze ai??zMini Laboratoriumai???,
 • kA?Ai??ko kulinarne ai??zKuchcikowoai???,
 • zajAi??cia muzyczno-ruchowe
 • spotkania z ludA?mi ciekawych zawodA?w
 • spotkania integracyjne dla RodzicA?w z DzieAi??mi
 • warsztaty dla RodzicA?w
 • kurs z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- zajAi??cia z ratownikiem medycznym ai??i?? w najstarszej grupie wiekowej

ZajAi??cia dodatkowe (pAi??atne)

 • zajAi??cia z lepienia w glinie
 • zajAi??cia plastyczne,
 • zajAi??cia muzyczne
 • zajAi??cia taneczne wraz ze ai??zStudio fitness Szarkowska Genderkaai???
 • logopeda,
 • teatrzyki, koncerty FP,
 • agroturystyczne spotkania z obwoA?nym gospodarstwem Zagrody ai??zPowrotyai???
 • co miesiAi??c ai??zNocowanie z LokomotywAi??ai???
 • spotkania z fundacjAi?? zajmujacAi?? siAi?? edukacjAi?? dzieci w kierunku opieki nad zwierzAi??tami
 • zajAi??cia korekcyjne

Wolne miejsca dla dzieci z orzeczeniem o niepeAi??nosprawnoAi??ci i orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu..bezpAi??atne zajAi??cia terapeutyczne dla dzieci