Zajęcia dodatkowe

Zajęcia bezpłatne (zawierające się w czesnym)

  • zajęcia z j. angielskiego 2x w tygodniu
  • zajęcia z jogi w języku angielskim (ćwiczenia relaksacyjne),
  • indywidualne konwersacje z lektorem j. angielskiego x1 w tygodniu,
  • kółko przyrodnicze „Mini Laboratorium”,
  • kółko kulinarne „Kuchcikowo”,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe
  • spotkania z ludźmi ciekawych zawodów
  • spotkania integracyjne dla Rodziców z Dziećmi
  • warsztaty dla Rodziców
  • kurs z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- zajęcia z ratownikiem medycznym – w najstarszej grupie wiekowej

Zajęcia dodatkowe (płatne)
zajęcia z lepienia w glinie
zajęcia plastyczne,
zajęcia muzyczne
zajęcia taneczne wraz ze „Studio fitness Szarkowska Genderka”
logopeda,
teatrzyki, koncerty FP,
agroturystyczne spotkania z obwoźnym gospodarstwem Zagrody „Powroty”
co miesiąc „Nocowanie z Lokomotywą”
spotkania z fundacją zajmujacą się edukacją dzieci w kierunku opieki nad zwierzętami
zajęcia korekcyjne

wolne miejsca dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu..bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci