Terapia Logopedyczna

Logopeda prowadzi indywidualne zajAi??cia profilaktyczne oraz grupowe w zaleA?noAi??ci od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeAi??, wad wymowy. ObejmujAi?? one zajAi??cia oddechowo ai??i?? fonacyjne i usprawniajAi??ce pracAi?? narzAi??dA?w artykulacyjnych, nastAi??pnie wywoAi??ywany jest prawidAi??owy wzorzec artykulacyjny gAi??oski. ZajAi??cia urozmaicone sAi?? rysunkami, grami edukacyjnymi i Ai??wiczeniami ogA?lnorozwojowymi.

Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszAi??ych wad wymowy.

ZajAi??ci logopedyczne skAi??adajAi?? siAi?? z nastAi??pujAi??cych etapA?w:

  1. Ai??wiczenia usprawniajAi??ce artykulatory:
  • – Ai??wiczenia oddechowe.
  • – Ai??wiczenia narzAi??dA?w artykulacyjnych: jAi??zyka, warg, podniebienia miAi??kkiego, A?uchwy
  • – Ai??wiczenia emisyjno- gAi??osowe.

2. Ai??wiczenia wspomagajAi??ce terapiAi?? logopedycznAi??.

  • – Ai??w. ortofoniczne.
  • – Ai??w. stymulujAi??ce rozwA?j sAi??uchu fonemowego.
  • – Ai??w. i zabawy z muzykAi??
  • – Ai??w. stymulujAi??ce ogA?lny rozwA?j dziecka (rozwijanie sAi??ownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – sAi??uchowo – ruchowej, pamiAi??ci, myAi??lenia, orientacji przestrzennej).

JeAi??li zachodzi potrzeba, dziecko kierowane jest do ortodonty, laryngologa, i psychologa ai??i?? jest to waA?na strona terapii logopedycznej.

ZajAi??cia dostosowane sAi?? do wieku, moA?liwoAi??ci oraz rodzaju zaburzenia dziecka.