Terapia Logopedyczna

Logopeda prowadzi indywidualne zajęcia profilaktyczne oraz grupowe w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy. Obejmują one zajęcia oddechowo – fonacyjne i usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, następnie wywoływany jest prawidłowy wzorzec artykulacyjny głoski. Zajęcia urozmaicone są rysunkami, grami edukacyjnymi i ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.

Zajęci logopedyczne składają się z następujących etapów:

  1. Ćwiczenia usprawniające artykulatory:
  • – ćwiczenia oddechowe.
  • – ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy
  • – ćwiczenia emisyjno- głosowe.

2. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.

  • – ćw. ortofoniczne.
  • – ćw. stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
  • – ćw. i zabawy z muzyką
  • – ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

Jeśli zachodzi potrzeba, dziecko kierowane jest do ortodonty, laryngologa, i psychologa – jest to ważna strona terapii logopedycznej.

Zajęcia dostosowane są do wieku, możliwości oraz rodzaju zaburzenia dziecka.